جملات زیبا کاربردی

جمله زیبایی که برسر دروازه یکی از مساجد جامع در شهر نیویورک نوشته شده :

در قبر از شما سوالاتی میشود که پاسخ آن ها در گوگل نخواهد بود

فقط در اعمال شماست ...

 

نویسنده : ؟؟

منبع : وبلاگ نگرشی نو به مسائل اجتماعی


|
امتیاز مطلب : 81
|
تعداد امتیازدهندگان : 17
|
مجموع امتیاز : 17
نویسنده : Eragon potter
تاریخ : دو شنبه 8 تير 1394
جملات زیبا عرفا

 روزی دوست قدیمی بایزید بسطامی عارف بزرگ را در نماز عید فطر دید  ...

پس از احوالپرسی و خوش و بش از بایزید پرسید :

شیخ ؟! ما همکلاس و هم مکتب بودیم ؛ هر آنچه تو خواندی من هم خواندم ...

استادمان نیز یکی بود ، حال تو چگونه به این مقام رسیدی ؟

و من چرا مثل تو نشدم ؟؟ ...

بایزید گفت : تو هر چه شنیدی ؛ اندوختی و من هر چه خواندم ؛ عمل کردم  ...

 

" به عمل کار بر آید ، به سخندانی نیست " ...

نویسنده : ؟

منبع : وبلاگ بهشت درون


|
امتیاز مطلب : 63
|
تعداد امتیازدهندگان : 13
|
مجموع امتیاز : 13
نویسنده : Eragon potter
تاریخ : 4 تير 1394
جملات زیبا کتاب و کتابخوانی

کسی که کتابهای خوبی نمی خواند؛

هیچ برتری نسبت به کسی که کتاب نمی خواند ندارد.

مارک تواین

ترجمه شخصی

کتاب خواندن مهم نیست کتاب خوب خواندن مهم است ...


|
امتیاز مطلب : 86
|
تعداد امتیازدهندگان : 18
|
مجموع امتیاز : 18
نویسنده : Eragon potter
تاریخ : 5 تير 1394
جملات زیبا طبیعی

پارکینسون - آلزایمر - ام اس - سرطان و دهها بیماری ناشناخته دیگری که تا سالها پیش حتی اسمشان را هم نشنیده بودیم طبیعی هستند ؛

وقتی سبک غذا خوردن و زندگی مان طبیعی نیستند ...

جملات زیبا

بیماری


|
امتیاز مطلب : 95
|
تعداد امتیازدهندگان : 20
|
مجموع امتیاز : 20
نویسنده : Eragon potter
تاریخ : 22 تير 1394